Operační stoly s výměnnou pracovní deskou

         

OPERAČNÍ STŮL S VÝMĚNNOU PRACOVNÍ DESKOU
TYP 5300VD, 4300VD, 7300VD

                                Prospekt                                                                                                                                                                            Technická data

Systém operačních stolů RAMED s výměnnou pracovní deskou představuje špičkové řešení uspořádání operačního sálu a otevírá možnost uplatnění stolům RAMED na nejmoderněji řešených pracovištích. Systém se skládá ze základny, libovolného počtu libovolně segmentovaných pracovních desek a vozíků. Jeho předností je zejména značná univerzálnost, kdy v rámci jednoho sálu a jednoho stolu je možno provádět zákroky řady chirurgických oborů, díky možnosti volby optimální pracovní desky (např. traumatologické, gynekologické…). Další předností systému je možnost přípravy pacienta na pracovní desce v předsálí a jeho navezení a odvoz bez složitého překládání na operačním sále. Pohyby pracovní desky jsou ovládány elektropohony napájenými z akumulátorů s možností programování předem nastavených poloh.

Vozík s nájezdovými lyžinami a vysokými kolečky s brzdou umožňuje pohodlné navezení pracovní desky s pacientem na operační sál.

Základna systému umožňující zdvih pracovní desky a její vyklápění kolem dvou os si zachovává vysokou stabilitu i při mobilním uspořádání: Nerezové kryty bez členitých ploch zajišťují základně kompaktní vzhled a jednoduchost údržby.

Přepravní vozíky opatřené nájezdovými lištami a vysokými kolečky (všechny s brzdou) umožňují pohodlný a bezpečný transport pacienta v prostoru operačních sálů. Pro usnadnění překladu pacientů je možno zvolit rovněž transportní vozíky s výškovou stavitelností. Toto řešení je vhodné zejména pro pracoviště, která nejsou vybavena pacientským překládacím zařízením ani výškově stavitelnými lůžky.

VD02